EservicesPaninda

Isang tanong, isang sagot

No Comments

Deliveries:

  1. Kailan ang delivery days?

Sa kada linggo, mayroong dalawang delivery days na lamang at ito ay depende sa inyong lugar. Upang malaman kung kailan and nakatakdang araw para sa inyong tindahan, i-update ang inyong app at malalaman mo ito upon check out.

  1. Bakit hindi pa dumadating ang order ko?

Dahil po sa itinakdang Enhanced Community Quarantine, nakararanas tayo ng kaunting delay sa ating mga delivery ngunit ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya upang kayo ay mapagserbisyuhan.

  1. Tuloy ba ang deliveries kahit may ECQ?

Kasalukuyan po ay tuloy-tuloy lamang ang deliveries ng Growsari sa mga lugar na kayang pagserbisyuhan sa linggong iyon. Upang malaman kung ang inyong tindahan ay sakop sa lugar na iyon, mainam nang panatiliing updated ang inyong app upang makatanggap ng mga abiso.

  1. Bakit cancelled / redelivered ang aking order? 

               

Ang inyong order ay nacancel / naredeliver dahil ang ating mga warehouse, manpower, at deliveries ay naaapektuhan ng Enhanced Community Quarantine ngunit huwag po kayo mabahala dahil ang inyong ipinamili ay makararating sainyo agad pag ang inyong lugar ay mapagseserbisyuhan na muli.

 

Ordering:

  1. Bakit out of stock?

Dahil po sa Enhanced Community Quarantine, hindi lamang po ang Growsari ang nakararanas ng delay sa deliveries. Kahit po ang mga manufacturers ng inyong mga produkto ay apektado kaya po maraming mga out of stock.

 

  1. Bakit hindi ma-process ang order ko?

Maaari pong hindi ma-process ang inyong order dahil ang inyong tindahan ay parte ng restricted area. Panatiliing updated ang inyong app upang makatanggap ng abiso kung ikaw ay mapagseserbisyuhan na muli.

 

E-Negosyo:

  1. Bakit ako nakararanas ng error tuwing magpapaload? 

Maaari po na nakararanas kayo ng error tuwing nagpapaload dahil mayroon pa kayong balanse sa E-lista (dating Pay Later) ninyo noon. Siguraduhing mabayaran muna ang balanse gamit ang pag top-up ng inyong mga wallet.

  1. Bakit wala akong Elista? 

                Kasalukuyan ay wala po tayong Elista dahil limitado ang ating manpower. Gayunpaman, mayroon tayong iba’t ibang mga paraan upang makapag top up ng ating Growcoins para patuloy na magamit ang e-services natin. Maaring bisitahin ang link na ito para sa karagdagang impormasyon.

 

Para sa Ibang Katanungan:

Para sa karagdagang mga tanong, maaari kayong tumawag sa aming hotline o tanungin sa Growsari FB messenger dito.

O kaya maari din ninyong i-submit ang inyong mga concern gamit at report issue feature na mahahanap sa account area sa inyong Growsari app.

Tags: Eservices, Paninda

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Paano mag top up ng Growcoins?
Menu