Ano ang cut-off time ng pagbayad ng bills?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min
Maaari pong magbayad sa kahit anumang oras sa araw ngunit ang mga babayaran lagpas 7pm, ay considered na transaction para sa susunod na araw.
Was this article helpful?
No
Views: 668