Ano ang16-digit Smart Padala Account Number?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min
Ang 16-digit Smart Padala Account number ay ang account number ng Smart Padala outlet o branch na padadalahan ng pera para maclaim ng receiver. Makukuha ito ng receiver pagpumunta siya sa kanyang Smart Padala outlet.
Was this article helpful?
No
Views: 225