Bakit hindi ko na magamit ang bills payment ko? Ang error na lumalabas ay “Hindi magagamit ang serbisyo na ito sa ngayon. Para sa karagdagang kaalaman, pakitawagan ang Call Center.”

You are here:
Estimated reading time: < 1 min
I-check ang E-Lista kung ikaw ay mayroong overdue na payement. Kung ikaw ay may balanse pa sa E-Lista na hindi pa nababayaran, at overdue na ito, pansamantalang madedeactivate ang iyong bills payment service. Muli itong maaactivate kapag na-settle mo na ang iyong overdue na E-Lista.
Was this article helpful?
No
Views: 627