Biglang nawala ang Online Shopping button sa GS app ko (meron dati pero suddenly nawala)

You are here:
Estimated reading time: < 1 min
Kung bigla pong nawala ang inyong online shopping button sa app, irefresh lamang ang inyong app o ireinstall ito.
Was this article helpful?
No
Views: 68
Menu