Hindi pumasok ang load kay customer kahit Successful Transaction ang sinabi sa app. Bakit ganon?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min
Mainam po na parating icheck ang inyong GrowCoins balance upang malaman kung ang amount ay nabawas. Kung ito ay nabawas na, maghintay ng ilang minuto upang pumasok ang load sa numero ng iyong suki. Kung hindi ito pumasok, siguraduhing kunan ng screenshot ang confirmation ng transaction at i-attach sa iyong report upang maprocess and refund.
Was this article helpful?
No
Views: 408
Menu