Kulang na ang Growcoins ko. Ano ang magagawa ko para mag-reload o top up ng aking Growcoins?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min
Pag nag-order po kayo ng mga paninda sa Growsari, maaari po kayong magtop-up ng inyong GrowCoins bago magcheckout ng inyong orders. Babayaran ang Growcoins top up amount na ito sa delivery ng iyong paninda, at papasok ang iyong nadagdagan na Growcoins sa loob lamang ng 24hrs after delivery.
Was this article helpful?
No
Views: 358