May processing fee ba o interes pag gumamit ng E-Lista?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min

Kapag gumawa ng transaction gamit ang E-Lista, mayroon pong fixed na processing fee na maaring ibawas sa rebate na matatanggap ng tindahan o kaya idagdag sa billing:

  • E-Loading – 2% – Bawas sa rebate
  • Bills Payment – Php 3.50 – bawas sa rebate
  • SS Express – Php 3.00 – bawas sa rebate
  • Pag-order ng paninda – 3.5% – dagdag sa bill
Was this article helpful?
No
Views: 1422