May rebates ba kayo at paano ito makukuha?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min

Makakakuha ng Growcoins rebates mula sa iba’t ibang mga paraan:

  1. Rebates galing sa items tuwing ika’y mag-oorder ng paninda
  2. Tuwing paggamit ng mga E-negosyo services (ex: Load, Bills, Online Shopping, atbp.)
  3. Rebates galing sa vouchers – pumunta sa SuperDeals section ng app para sa special promos.

Ang Growcoins na maiipon ay maaaring gamitin pambayad sa ipinamili, at E-negosyo katulad ng bills payment, panload sa suki, atbp!

Was this article helpful?
No
Views: 1383