Kailan ko malalaman kung na-approve ba ang sinubmit kong ID/Permit?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min

Pakihintay ng hanggang 48 hours pagkatapos magsubmit para ma-check namin ang ID o permit ninyo. May matatanggap kang message sa app kapag na-approve o na-reject ang na-submit ninyo.

Kung sakali na-reject ang iyong application, bumalik lamang sa “Verify Account” ng Account Section para makita ang iyong next steps. Tignan dito para sa karagdagang impormasyon.

Was this article helpful?
No
Views: 2857