Ano ang rebate ng Growsari Prepaid Load?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min

Ngayon, pag ginamit ang Growcoins bilang pambayad, may 4% cashback kang matatanggap kaagad pagkatapos ng Load transaction. (ex: May 4G cashback ka sa Php100 load, o kaya 2G kada P50 load).

Kapag ang ELista ang ginamit sa pag load kay suki, may 1% cashback ka naman. (ex: 1G cashback bawat Php 100 load)

  • GrowCoins = 4% Cashback (ex: 4G kada Php100 load)
  • ELista = 1% Cashback (ex: 1G kada Php100 load)

Para malaman kung paanong gamitin ang Growsari Loading, tignan dito!

Was this article helpful?
No
Views: 1992