Ano ang rebate ng Growsari Prepaid Load?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min

Ngayon, pag ginamit ang Growcoins bilang pambayad, Php5 ang magiging kita mo kada Php100 load, dahil sa Unbeatable 5% Load rebates ng All-in-1 app ng Growsari!

Kapag E-Lista Credit ang ginamit sa pag load kay suki, Php 1.5 naman ang kita mo bawat Php 100 load (1.5% rebate), dahil ang 5% rebate sa GrowCoins ay mababawasan lamang ng standard 3.5% processing fee sa E-Lista.

  • GrowCoins = Php5 kada Php100 load
  • E-Lista = 5% rebate – 3.5% processing fee = Php1.5 kada Php100 load

Para malaman kung paanong gamitin ang Growsari Loading, tignan dito!

Was this article helpful?
No
Views: 1380
Menu