Paano ko magagamit ang growcoins ipambayad sa order?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min
Sa check out screen, may tatlong pong paraan para bayaran ang inyong order: COD, Growcoins, at E-lista. Piliin ang Growcoins bilang payment method at i-type lang kung gaano karaming points ang nais gamitin. Mababawasan ang iyong order billing at GrowCoins wallet sa amount na itinype ninyo.
Was this article helpful?
No
Views: 446
Menu