Paano ko masisiguradong confirmed ang binayad ko sa collector/shipper na bumisita?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min
Makakatanggap po ng e-receipt sa inyong Growsari app pagkatapos ninyong mabayaran ang bill ninyo sa collector/shipper. Siguraduhing icheck ito parati pagkatapos magbayad ng bill.
Was this article helpful?
No
Views: 858