Paano magcancel ng order?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min
Kung nagbago po ang iyong isip tungkol sa iyong orders, maaring pumunta sa My Orders section sa app, pindutin ang order na nais icancel, at iclick ang cancel button. Maaari lamang magcancel ng order habang ito ay nasa PLACED status pa lamang.
Was this article helpful?
No
Views: 2056