Paano magreport ng issue?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min
Para po makapagreport ng issue sa app, pumunta lamang sa My Orders section, piliin ang order na nais ireport, hanapin ang Report Issue button, at sagutan ang mga katanungan. Maaari ring magreport ng issue sa Facebook Messenger o tumawag lamang sa ating hotline.
Was this article helpful?
No
Views: 1460
Menu