Paano matatanggap ng customer ang resibo?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min
Matatanggap po ang resibo through SMS or Email. Pwede itong piliin sa app kapag nag-process na ang transaction
Was this article helpful?
No
Views: 633