Paano Gamitin ang Growsari Loading?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min

Sa Growsari Load kikita ka ng 4% cashback pag gamitin sa GrowCoins (ex: 4G Cashback kada P100 Load transaction). Basahin pa para matuto kung paano gamitin:

Paano Gamitin ang GS Load?

  1. Piliin ang Prepaid Load Button sa eNegosyo section
  2. Piliin ang Load Network
  3. I-type ang mobile number ni suki
  4. Piliin ang load type na bibilhin
  5. Piliin ang payment method (GrowCoins o ELista)
  6. Tingnan ang transaction summary at i-confirm ang pagbayad
  7. Load Sent! Kumita ka na ng 4% cashback sa GrowCoins, o 1% cashback sa ELista!
Was this article helpful?
No
Views: 19793