Sa anong services ko pwede gamitin ang E-Lista?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min

Ang E-Lista ay maaari pong gamitin sa mga sumusunod:

  1. Pag-order ng paninda
  2. Pangload ng Smart, Globe, Sun, TM, TNT, atbp.
  3. Pambayad ng Bills Payment
  4. Pagpadala gamit ang SS Express

Para sa karagdagan detalye para sa Elista, mababasa mo dito

Was this article helpful?
No
Views: 794