Saan ko makikita ang breakdown ng aking E-Lista bill?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min

Maaari po niyong makita ang breakdown ng inyong E-Lista bill sa inyong app. Pumunta lamang sa E-Lista section (sa top right, sa tabi ng Growcoins) at pindutin ang ‘View Breakdown’ na button para makita kung ano ang pinaggamitan niyo ng E-Lista.

Makikita mo rin diyan ang iyong 1) E-Lista limit para sa iyong paninda at E-Negosyo, at 2) Ang iyong billing day (collection day).

Para sa karagdagang detalye tungkol sa Elista, click here.

Was this article helpful?
No
Views: 654