Paano gamitin ang bills payment?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min
  1. Pagka-bukas ng Growsari app, i-click ang E-Negosyo section
  2. Sa E-Negosyo section, makikita ang listahan ng mga available na service. Makikita dito ang Bills Payment. I-click ang ""Bills Payment""
  3. Pagkatapos, piliin ang biller na nais bayaran sa listahan ng billers na nakikita.
  4. Ilagay ang mga impormasyong hinihingi ng biller (e.g. account number, amount, etc.)
  5. Piliin kung san ise-send ang resibo (SMS/Email)
  6. Piliin ang payment method na gagamitin (i.e. Growcoins / E-Lista)
  7. I-review ang mga information ng babayarang bill
  8. I-click ang confirm!
Was this article helpful?
No
Views: 1432
Menu