Para saan ang Personal at Business Verification?

You are here:
Estimated reading time: < 1 min

Ang Personal at Business Verification ay mga requirement para magamit ang iba’t ibang serbisyo ng Growsari. May 2 types ng Verification:

  1. Para magamit ang E-Lista, kailangan regular kang umoorder sa GrowSari at dapat approved ang Personal Verification ng account mo. Para simulan, pumunta sa Account Section at pindutin ang “Verify Account” para magsubmit ng (1) valid ID + selfie mo.
  2. Para magamit ang GCash Cash-in, kailangan approved na ang Business Verification ng account mo. Para simulan, i-submit ang Business Permit mo sa “Verify Account” ng Account Section mo.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Account Verification, tignan dito.

Was this article helpful?
No
Views: 1134
Menu